Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 00 94 5 99 -
13/01 kl 01 124 9 133 -
13/01 kl 02 145 6 151 -
13/01 kl 03 154 7 161 -
13/01 kl 04 147 7 154 -
13/01 kl 05 126 4 130 -
13/01 kl 06 95 8 103 -
13/01 kl 07 64 5 69 -
13/01 kl 08 39 7 46 -
13/01 kl 09 29 6 35 -
13/01 kl 10 35 6 41 -
13/01 kl 11 57 8 65 -
13/01 kl 12 89 6 95 -
13/01 kl 13 122 7 129 -
13/01 kl 14 150 7 157 -
13/01 kl 15 166 8 174 -
13/01 kl 16 165 8 173 -
13/01 kl 17 149 7 156 -
13/01 kl 18 120 8 128 -
13/01 kl 19 87 6 93 -
13/01 kl 20 56 8 64 -
13/01 kl 21 37 7 44 -
13/01 kl 22 33 7 40 -
13/01 kl 23 45 7 52 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 172 174 176 176 169
Laveste vannstand 37 35 38 45 47
Avvik gult nivå -24 -22 -20 -20 -27
Avvik orange nivå -35 -33 -31 -31 -38
Avvik rødt nivå -43 -41 -39 -39 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm