Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
13/01 kl 00 97 103 99 -
13/01 kl 01 125 132 133 -
13/01 kl 02 145 152 151 -
13/01 kl 03 158 162 161 -
13/01 kl 04 150 154 154 -
13/01 kl 05 130 134 130 -
13/01 kl 06 99 104 103 -
13/01 kl 07 67 74 69 -
13/01 kl 08 43 48 46 -
13/01 kl 09 33 39 35 -
13/01 kl 10 41 46 41 -
13/01 kl 11 64 69 65 -
13/01 kl 12 95 102 95 -
13/01 kl 13 128 134 129 -
13/01 kl 14 156 162 157 -
13/01 kl 15 175 180 174 -
13/01 kl 16 171 176 173 -
13/01 kl 17 155 160 156 -
13/01 kl 18 126 130 128 -
13/01 kl 19 91 96 93 -
13/01 kl 20 62 67 64 -
13/01 kl 21 39 45 44 -
13/01 kl 22 38 44 40 -
13/01 kl 23 49 54 52 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 176 180 177 180 179
Laveste vannstand 33 33 34 41 43
Avvik gult nivå -20 -16 -19 -16 -17
Avvik orange nivå -31 -27 -30 -27 -28
Avvik rødt nivå -39 -35 -38 -35 -36
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm