Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 70 6 76 -
14/01 kl 01 99 9 108 -
14/01 kl 02 128 6 134 -
14/01 kl 03 147 8 155 -
14/01 kl 04 152 8 160 -
14/01 kl 05 141 7 148 -
14/01 kl 06 118 8 126 -
14/01 kl 07 88 6 94 -
14/01 kl 08 58 10 68 -
14/01 kl 09 37 9 46 -
14/01 kl 10 31 7 38 -
14/01 kl 11 42 9 51 -
14/01 kl 12 66 7 73 -
14/01 kl 13 98 8 106 -
14/01 kl 14 131 7 138 -
14/01 kl 15 156 7 163 -
14/01 kl 16 167 9 176 -
14/01 kl 17 163 8 171 -
14/01 kl 18 143 8 151 -
14/01 kl 19 112 7 119 -
14/01 kl 20 79 8 87 -
14/01 kl 21 51 7 58 -
14/01 kl 22 35 7 42 -
14/01 kl 23 35 9 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 172 174 176 176 169
Laveste vannstand 37 35 38 45 47
Avvik gult nivå -24 -22 -20 -20 -27
Avvik orange nivå -35 -33 -31 -31 -38
Avvik rødt nivå -43 -41 -39 -39 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm