Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
14/01 kl 00 75 81 76 -
14/01 kl 01 106 113 108 -
14/01 kl 02 132 139 134 -
14/01 kl 03 155 160 155 -
14/01 kl 04 158 165 160 -
14/01 kl 05 148 154 148 -
14/01 kl 06 125 133 126 -
14/01 kl 07 93 101 94 -
14/01 kl 08 65 72 68 -
14/01 kl 09 40 48 46 -
14/01 kl 10 34 42 38 -
14/01 kl 11 45 53 51 -
14/01 kl 12 67 76 73 -
14/01 kl 13 100 109 106 -
14/01 kl 14 130 140 138 -
14/01 kl 15 157 165 163 -
14/01 kl 16 168 177 176 -
14/01 kl 17 164 175 171 -
14/01 kl 18 143 152 151 -
14/01 kl 19 113 123 119 -
14/01 kl 20 81 91 87 -
14/01 kl 21 53 61 58 -
14/01 kl 22 37 47 42 -
14/01 kl 23 37 49 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 176 180 177 180 179
Laveste vannstand 33 33 34 41 43
Avvik gult nivå -20 -16 -19 -16 -17
Avvik orange nivå -31 -27 -30 -27 -28
Avvik rødt nivå -39 -35 -38 -35 -36
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm