Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 49 7 56 -
15/01 kl 01 75 10 85 -
15/01 kl 02 103 8 111 -
15/01 kl 03 129 9 138 -
15/01 kl 04 145 10 155 -
15/01 kl 05 147 9 156 -
15/01 kl 06 134 11 145 -
15/01 kl 07 110 9 119 -
15/01 kl 08 81 12 93 -
15/01 kl 09 55 12 67 -
15/01 kl 10 38 12 50 -
15/01 kl 11 36 12 48 -
15/01 kl 12 50 13 63 -
15/01 kl 13 76 14 90 -
15/01 kl 14 107 13 120 -
15/01 kl 15 137 13 150 -
15/01 kl 16 158 12 170 -
15/01 kl 17 165 11 176 -
15/01 kl 18 157 11 168 -
15/01 kl 19 136 10 146 -
15/01 kl 20 105 10 115 -
15/01 kl 21 75 9 84 -
15/01 kl 22 50 9 59 -
15/01 kl 23 37 8 45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 172 174 176 176 169
Laveste vannstand 37 35 38 45 47
Avvik gult nivå -24 -22 -20 -20 -27
Avvik orange nivå -35 -33 -31 -31 -38
Avvik rødt nivå -43 -41 -39 -39 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm