Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 50 60 56 -
15/01 kl 01 78 88 85 -
15/01 kl 02 106 114 111 -
15/01 kl 03 133 143 138 -
15/01 kl 04 149 158 155 -
15/01 kl 05 151 160 156 -
15/01 kl 06 139 148 145 -
15/01 kl 07 114 123 119 -
15/01 kl 08 86 96 93 -
15/01 kl 09 60 69 67 -
15/01 kl 10 44 52 50 -
15/01 kl 11 41 52 48 -
15/01 kl 12 56 65 63 -
15/01 kl 13 82 92 90 -
15/01 kl 14 113 123 120 -
15/01 kl 15 144 152 150 -
15/01 kl 16 164 174 170 -
15/01 kl 17 171 180 176 -
15/01 kl 18 162 173 168 -
15/01 kl 19 143 153 146 -
15/01 kl 20 111 121 115 -
15/01 kl 21 80 90 84 -
15/01 kl 22 55 64 59 -
15/01 kl 23 42 52 45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 176 180 177 180 179
Laveste vannstand 33 33 34 41 43
Avvik gult nivå -20 -16 -19 -16 -17
Avvik orange nivå -31 -27 -30 -27 -28
Avvik rødt nivå -39 -35 -38 -35 -36
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm