Tid (NNT) Observert 12/01 00 11/01 12 11/01 00
15/01 kl 00 51 56 57 53
15/01 kl 01 76 85 85 82
15/01 kl 02 105 111 111 108
15/01 kl 03 133 138 139 136
15/01 kl 04 148 155 155 151
15/01 kl 05 152 156 156 153
15/01 kl 06 139 145 145 142
15/01 kl 07 115 119 119 117
15/01 kl 08 85 93 93 90
15/01 kl 09 59 67 66 65
15/01 kl 10 44 50 48 46
15/01 kl 11 43 48 47 46
15/01 kl 12 56 63 61 59
15/01 kl 13 83 90 89 87
15/01 kl 14 112 120 121 118
15/01 kl 15 141 150 150 149
15/01 kl 16 162 170 171 171
15/01 kl 17 169 176 177 177
15/01 kl 18 161 168 169 169
15/01 kl 19 139 146 147 146
15/01 kl 20 111 115 115 115
15/01 kl 21 82 84 85 84
15/01 kl 22 58 59 60 60
15/01 kl 23 44 45 47 47

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 12/01 00 172 174 176 176 169
Max. fra modell: 11/01 12 173 176 174 177 146
Max. fra modell: 11/01 00 173 174 174 177 64
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm