Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 1 11 7 -
15/01 kl 01 3 13 10 -
15/01 kl 02 3 11 8 -
15/01 kl 03 4 14 9 -
15/01 kl 04 4 13 10 -
15/01 kl 05 4 13 9 -
15/01 kl 06 5 14 11 -
15/01 kl 07 4 13 9 -
15/01 kl 08 5 15 12 -
15/01 kl 09 5 14 12 -
15/01 kl 10 6 14 12 -
15/01 kl 11 5 16 12 -
15/01 kl 12 6 15 13 -
15/01 kl 13 6 16 14 -
15/01 kl 14 6 16 13 -
15/01 kl 15 7 15 13 -
15/01 kl 16 6 16 12 -
15/01 kl 17 6 15 11 -
15/01 kl 18 5 16 11 -
15/01 kl 19 7 17 10 -
15/01 kl 20 6 16 10 -
15/01 kl 21 5 15 9 -
15/01 kl 22 5 14 9 -
15/01 kl 23 5 15 8 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 9 9 10 14 9
Laveste værets virkning 3 4 6 7 5
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm