Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 39 8 47 -
16/01 kl 01 54 7 61 -
16/01 kl 02 79 6 85 -
16/01 kl 03 105 6 111 -
16/01 kl 04 127 5 132 -
16/01 kl 05 140 6 146 -
16/01 kl 06 140 5 145 -
16/01 kl 07 126 6 132 -
16/01 kl 08 104 6 110 -
16/01 kl 09 78 6 84 -
16/01 kl 10 55 7 62 -
16/01 kl 11 43 6 49 -
16/01 kl 12 44 6 50 -
16/01 kl 13 59 7 66 -
16/01 kl 14 83 7 90 -
16/01 kl 15 112 8 120 -
16/01 kl 16 138 7 145 -
16/01 kl 17 155 8 163 -
16/01 kl 18 160 9 169 -
16/01 kl 19 150 8 158 -
16/01 kl 20 129 8 137 -
16/01 kl 21 101 8 109 -
16/01 kl 22 74 8 82 -
16/01 kl 23 52 7 59 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 172 174 176 176 169
Laveste vannstand 37 35 38 45 47
Avvik gult nivå -24 -22 -20 -20 -27
Avvik orange nivå -35 -33 -31 -31 -38
Avvik rødt nivå -43 -41 -39 -39 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm