Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/01 kl 00 43 53 47 -
16/01 kl 01 58 68 61 -
16/01 kl 02 82 93 85 -
16/01 kl 03 108 118 111 -
16/01 kl 04 131 141 132 -
16/01 kl 05 143 154 146 -
16/01 kl 06 144 157 145 -
16/01 kl 07 130 143 132 -
16/01 kl 08 109 121 110 -
16/01 kl 09 84 95 84 -
16/01 kl 10 60 72 62 -
16/01 kl 11 48 62 49 -
16/01 kl 12 49 62 50 -
16/01 kl 13 65 77 66 -
16/01 kl 14 87 101 90 -
16/01 kl 15 118 129 120 -
16/01 kl 16 144 156 145 -
16/01 kl 17 161 174 163 -
16/01 kl 18 166 179 169 -
16/01 kl 19 155 169 158 -
16/01 kl 20 134 149 137 -
16/01 kl 21 105 121 109 -
16/01 kl 22 80 94 82 -
16/01 kl 23 57 72 59 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 176 180 177 180 179
Laveste vannstand 33 33 34 41 43
Avvik gult nivå -20 -16 -19 -16 -17
Avvik orange nivå -31 -27 -30 -27 -28
Avvik rødt nivå -39 -35 -38 -35 -36
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm