Tid (NNT) Observert 12/01 00 11/01 12 11/01 00
16/01 kl 00 44 47 48 49
16/01 kl 01 59 61 63 64
16/01 kl 02 81 85 86 -
16/01 kl 03 109 111 112 -
16/01 kl 04 130 132 133 -
16/01 kl 05 143 146 145 -
16/01 kl 06 142 145 146 -
16/01 kl 07 128 132 131 -
16/01 kl 08 105 110 111 -
16/01 kl 09 - 84 84 -
16/01 kl 10 - 62 61 -
16/01 kl 11 - 49 49 -
16/01 kl 12 - 50 50 -
16/01 kl 13 - 66 66 -
16/01 kl 14 - 90 - -
16/01 kl 15 - 120 - -
16/01 kl 16 - 145 - -
16/01 kl 17 - 163 - -
16/01 kl 18 - 169 - -
16/01 kl 19 - 158 - -
16/01 kl 20 - 137 - -
16/01 kl 21 - 109 - -
16/01 kl 22 - 82 - -
16/01 kl 23 - 59 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 12/01 00 172 174 176 176 169
Max. fra modell: 11/01 12 173 176 174 177 146
Max. fra modell: 11/01 00 173 174 174 177 64
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm