Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/01 kl 00 4 14 8 -
16/01 kl 01 4 14 7 -
16/01 kl 02 3 14 6 -
16/01 kl 03 3 13 6 -
16/01 kl 04 4 14 5 -
16/01 kl 05 3 14 6 -
16/01 kl 06 4 17 5 -
16/01 kl 07 4 17 6 -
16/01 kl 08 5 17 6 -
16/01 kl 09 6 17 6 -
16/01 kl 10 5 17 7 -
16/01 kl 11 5 19 6 -
16/01 kl 12 5 18 6 -
16/01 kl 13 6 18 7 -
16/01 kl 14 4 18 7 -
16/01 kl 15 6 17 8 -
16/01 kl 16 6 18 7 -
16/01 kl 17 6 19 8 -
16/01 kl 18 6 19 9 -
16/01 kl 19 5 19 8 -
16/01 kl 20 5 20 8 -
16/01 kl 21 4 20 8 -
16/01 kl 22 6 20 8 -
16/01 kl 23 5 20 7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 9 9 10 14 9
Laveste værets virkning 3 4 6 7 5
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm