Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 61 33 94 82
12/01 kl 02 69 30 99 89
12/01 kl 03 75 29 104 93
12/01 kl 04 76 33 109 96
12/01 kl 05 77 34 111 100
12/01 kl 06 78 34 112 103
12/01 kl 07 76 36 112 101
12/01 kl 08 68 41 109 93
12/01 kl 09 59 41 100 83
12/01 kl 10 52 40 92 77
12/01 kl 11 50 45 95 75
12/01 kl 12 51 50 101 79
12/01 kl 13 56 50 106 90
12/01 kl 14 65 47 112 102
12/01 kl 15 73 50 123 -
12/01 kl 16 76 53 129 -
12/01 kl 17 77 52 129 -
12/01 kl 18 79 50 129 -
12/01 kl 19 81 50 131 -
12/01 kl 20 76 50 126 -
12/01 kl 21 66 48 114 -
12/01 kl 22 59 47 106 -
12/01 kl 23 54 50 104 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 131 119 142 186 127
Laveste vannstand 92 69 77 106 84
Avvik gult nivå -39 -51 -28 16 -43
Avvik orange nivå -59 -71 -48 -4 -63
Avvik rødt nivå -77 -89 -66 -22 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +14 cm