Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 00 52 50 102 -
13/01 kl 01 55 48 103 -
13/01 kl 02 64 46 110 -
13/01 kl 03 73 45 118 -
13/01 kl 04 78 41 119 -
13/01 kl 05 77 37 114 -
13/01 kl 06 77 34 111 -
13/01 kl 07 78 34 112 -
13/01 kl 08 74 34 108 -
13/01 kl 09 66 31 97 -
13/01 kl 10 56 28 84 -
13/01 kl 11 50 24 74 -
13/01 kl 12 48 24 72 -
13/01 kl 13 50 19 69 -
13/01 kl 14 57 15 72 -
13/01 kl 15 67 13 80 -
13/01 kl 16 74 12 86 -
13/01 kl 17 76 13 89 -
13/01 kl 18 76 13 89 -
13/01 kl 19 80 15 95 -
13/01 kl 20 80 17 97 -
13/01 kl 21 74 16 90 -
13/01 kl 22 64 18 82 -
13/01 kl 23 57 21 78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 131 119 142 186 127
Laveste vannstand 92 69 77 106 84
Avvik gult nivå -39 -51 -28 16 -43
Avvik orange nivå -59 -71 -48 -4 -63
Avvik rødt nivå -77 -89 -66 -22 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +14 cm