Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 53 24 77 -
14/01 kl 01 52 28 80 -
14/01 kl 02 56 32 88 -
14/01 kl 03 66 40 106 -
14/01 kl 04 75 45 120 -
14/01 kl 05 78 41 119 -
14/01 kl 06 77 36 113 -
14/01 kl 07 78 37 115 -
14/01 kl 08 79 36 115 -
14/01 kl 09 74 31 105 -
14/01 kl 10 64 27 91 -
14/01 kl 11 55 33 88 -
14/01 kl 12 50 42 92 -
14/01 kl 13 48 47 95 -
14/01 kl 14 50 49 99 -
14/01 kl 15 58 56 114 -
14/01 kl 16 68 61 129 -
14/01 kl 17 73 61 134 -
14/01 kl 18 74 60 134 -
14/01 kl 19 76 59 135 -
14/01 kl 20 80 59 139 -
14/01 kl 21 80 62 142 -
14/01 kl 22 72 66 138 -
14/01 kl 23 63 75 138 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 131 119 142 186 127
Laveste vannstand 92 69 77 106 84
Avvik gult nivå -39 -51 -28 16 -43
Avvik orange nivå -59 -71 -48 -4 -63
Avvik rødt nivå -77 -89 -66 -22 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +14 cm