Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 56 84 140 -
15/01 kl 01 51 104 155 -
15/01 kl 02 51 120 171 -
15/01 kl 03 56 126 182 -
15/01 kl 04 66 120 186 -
15/01 kl 05 74 110 184 -
15/01 kl 06 77 95 172 -
15/01 kl 07 77 80 157 -
15/01 kl 08 80 77 157 -
15/01 kl 09 80 80 160 -
15/01 kl 10 74 79 153 -
15/01 kl 11 65 77 142 -
15/01 kl 12 56 80 136 -
15/01 kl 13 51 79 130 -
15/01 kl 14 48 66 114 -
15/01 kl 15 51 55 106 -
15/01 kl 16 59 54 113 -
15/01 kl 17 67 53 120 -
15/01 kl 18 71 46 117 -
15/01 kl 19 72 46 118 -
15/01 kl 20 76 51 127 -
15/01 kl 21 80 50 130 -
15/01 kl 22 80 49 129 -
15/01 kl 23 72 49 121 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 131 119 142 186 127
Laveste vannstand 92 69 77 106 84
Avvik gult nivå -39 -51 -28 16 -43
Avvik orange nivå -59 -71 -48 -4 -63
Avvik rødt nivå -77 -89 -66 -22 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +14 cm