Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 63 50 113 -
16/01 kl 01 56 51 107 -
16/01 kl 02 51 50 101 -
16/01 kl 03 50 51 101 -
16/01 kl 04 56 51 107 -
16/01 kl 05 66 49 115 -
16/01 kl 06 72 52 124 -
16/01 kl 07 74 51 125 -
16/01 kl 08 76 47 123 -
16/01 kl 09 81 46 127 -
16/01 kl 10 82 43 125 -
16/01 kl 11 76 38 114 -
16/01 kl 12 66 35 101 -
16/01 kl 13 59 32 91 -
16/01 kl 14 53 34 87 -
16/01 kl 15 49 35 84 -
16/01 kl 16 51 34 85 -
16/01 kl 17 58 33 91 -
16/01 kl 18 65 32 97 -
16/01 kl 19 67 30 97 -
16/01 kl 20 70 26 96 -
16/01 kl 21 75 21 96 -
16/01 kl 22 81 18 99 -
16/01 kl 23 80 15 95 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 131 119 142 186 127
Laveste vannstand 92 69 77 106 84
Avvik gult nivå -39 -51 -28 16 -43
Avvik orange nivå -59 -71 -48 -4 -63
Avvik rødt nivå -77 -89 -66 -22 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +14 cm