Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 -6 33 27 13
12/01 kl 02 4 31 35 22
12/01 kl 03 11 29 40 28
12/01 kl 04 11 34 45 29
12/01 kl 05 10 34 44 32
12/01 kl 06 12 35 47 38
12/01 kl 07 11 36 47 37
12/01 kl 08 3 41 44 29
12/01 kl 09 -8 41 33 18
12/01 kl 10 -15 41 26 10
12/01 kl 11 -17 45 28 8
12/01 kl 12 -17 50 33 12
12/01 kl 13 -12 51 39 21
12/01 kl 14 -1 48 47 36
12/01 kl 15 8 50 58 -
12/01 kl 16 11 53 64 -
12/01 kl 17 10 52 62 -
12/01 kl 18 13 50 63 -
12/01 kl 19 16 51 67 -
12/01 kl 20 12 50 62 -
12/01 kl 21 1 48 49 -
12/01 kl 22 -8 48 40 -
12/01 kl 23 -13 50 37 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 67 56 79 121 61
Laveste vannstand 26 2 10 37 18
Avvik gult nivå -40 -51 -28 14 -46
Avvik orange nivå -64 -75 -52 -10 -70
Avvik rødt nivå -92 -103 -80 -38 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +14 cm