Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 60 33 93 79
12/01 kl 02 70 31 101 88
12/01 kl 03 77 29 106 94
12/01 kl 04 77 34 111 95
12/01 kl 05 76 34 110 98
12/01 kl 06 78 35 113 104
12/01 kl 07 77 36 113 103
12/01 kl 08 69 41 110 95
12/01 kl 09 58 41 99 84
12/01 kl 10 51 41 92 76
12/01 kl 11 49 45 94 74
12/01 kl 12 49 50 99 78
12/01 kl 13 54 51 105 87
12/01 kl 14 65 48 113 102
12/01 kl 15 74 50 124 -
12/01 kl 16 77 53 130 -
12/01 kl 17 76 52 128 -
12/01 kl 18 79 50 129 -
12/01 kl 19 82 51 133 -
12/01 kl 20 78 50 128 -
12/01 kl 21 67 48 115 -
12/01 kl 22 58 48 106 -
12/01 kl 23 53 50 103 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 133 122 145 187 127
Laveste vannstand 92 68 76 103 84
Avvik gult nivå -40 -51 -28 14 -46
Avvik orange nivå -64 -75 -52 -10 -70
Avvik rødt nivå -92 -103 -80 -38 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +14 cm