Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/01 kl 01 93 93 93 79
12/01 kl 02 99 100 101 88
12/01 kl 03 101 110 106 94
12/01 kl 04 108 116 111 95
12/01 kl 05 109 114 110 98
12/01 kl 06 109 115 113 104
12/01 kl 07 109 118 113 103
12/01 kl 08 113 118 110 95
12/01 kl 09 100 107 99 84
12/01 kl 10 90 95 92 76
12/01 kl 11 89 96 94 74
12/01 kl 12 96 103 99 78
12/01 kl 13 102 110 105 87
12/01 kl 14 109 115 113 102
12/01 kl 15 121 128 124 -
12/01 kl 16 128 137 130 -
12/01 kl 17 125 133 128 -
12/01 kl 18 125 133 129 -
12/01 kl 19 130 137 133 -
12/01 kl 20 125 133 128 -
12/01 kl 21 112 119 115 -
12/01 kl 22 98 106 106 -
12/01 kl 23 95 104 103 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 137 126 175 204 156
Laveste vannstand 89 66 75 96 65
Avvik gult nivå -36 -47 2 31 -17
Avvik orange nivå -60 -71 -22 7 -41
Avvik rødt nivå -88 -99 -50 -21 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +14 cm