Tid (NNT) Observert 12/01 00 11/01 12 11/01 00
12/01 kl 00 78 - 91 91
12/01 kl 01 79 93 96 99
12/01 kl 02 88 101 104 110
12/01 kl 03 94 106 109 115
12/01 kl 04 95 111 112 115
12/01 kl 05 98 110 111 112
12/01 kl 06 104 113 114 114
12/01 kl 07 103 113 115 113
12/01 kl 08 95 110 112 109
12/01 kl 09 84 99 102 100
12/01 kl 10 76 92 95 96
12/01 kl 11 74 94 96 98
12/01 kl 12 78 99 100 102
12/01 kl 13 87 105 105 109
12/01 kl 14 102 113 114 119
12/01 kl 15 111 124 125 129
12/01 kl 16 112 130 131 134
12/01 kl 17 117 128 130 132
12/01 kl 18 125 129 131 132
12/01 kl 19 127 133 137 134
12/01 kl 20 121 128 133 131
12/01 kl 21 110 115 118 120
12/01 kl 22 98 106 105 108
12/01 kl 23 92 103 101 103

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 12/01 00 133 122 145 187 127
Max. fra modell: 11/01 12 137 132 154 202 138
Max. fra modell: 11/01 00 134 122 135 193 111
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +14 cm