Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/01 kl 01 33 33 33 19
12/01 kl 02 29 30 31 18
12/01 kl 03 24 33 29 17
12/01 kl 04 31 39 34 18
12/01 kl 05 33 38 34 22
12/01 kl 06 31 37 35 26
12/01 kl 07 32 41 36 26
12/01 kl 08 44 49 41 26
12/01 kl 09 42 49 41 26
12/01 kl 10 39 44 41 25
12/01 kl 11 40 47 45 25
12/01 kl 12 47 54 50 29
12/01 kl 13 48 56 51 33
12/01 kl 14 44 50 48 37
12/01 kl 15 47 54 50 -
12/01 kl 16 51 60 53 -
12/01 kl 17 49 57 52 -
12/01 kl 18 46 54 50 -
12/01 kl 19 48 55 51 -
12/01 kl 20 47 55 50 -
12/01 kl 21 45 52 48 -
12/01 kl 22 40 48 48 -
12/01 kl 23 42 51 50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 53 50 75 127 52
Laveste værets virkning 29 12 24 46 15
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +14 cm