Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 00 52 50 102 -
13/01 kl 01 54 48 102 -
13/01 kl 02 63 46 109 -
13/01 kl 03 74 45 119 -
13/01 kl 04 80 42 122 -
13/01 kl 05 78 37 115 -
13/01 kl 06 77 35 112 -
13/01 kl 07 79 35 114 -
13/01 kl 08 76 34 110 -
13/01 kl 09 66 31 97 -
13/01 kl 10 54 28 82 -
13/01 kl 11 49 25 74 -
13/01 kl 12 48 24 72 -
13/01 kl 13 48 20 68 -
13/01 kl 14 55 15 70 -
13/01 kl 15 67 13 80 -
13/01 kl 16 76 12 88 -
13/01 kl 17 77 14 91 -
13/01 kl 18 76 14 90 -
13/01 kl 19 80 15 95 -
13/01 kl 20 82 18 100 -
13/01 kl 21 76 17 93 -
13/01 kl 22 64 18 82 -
13/01 kl 23 56 22 78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 133 122 145 187 127
Laveste vannstand 92 68 76 103 84
Avvik gult nivå -40 -51 -28 14 -46
Avvik orange nivå -64 -75 -52 -10 -70
Avvik rødt nivå -92 -103 -80 -38 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +14 cm