Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 52 24 76 -
14/01 kl 01 51 28 79 -
14/01 kl 02 54 33 87 -
14/01 kl 03 66 40 106 -
14/01 kl 04 77 45 122 -
14/01 kl 05 80 42 122 -
14/01 kl 06 78 36 114 -
14/01 kl 07 78 37 115 -
14/01 kl 08 80 36 116 -
14/01 kl 09 76 32 108 -
14/01 kl 10 64 27 91 -
14/01 kl 11 53 34 87 -
14/01 kl 12 49 43 92 -
14/01 kl 13 47 48 95 -
14/01 kl 14 48 49 97 -
14/01 kl 15 56 57 113 -
14/01 kl 16 68 62 130 -
14/01 kl 17 76 62 138 -
14/01 kl 18 75 60 135 -
14/01 kl 19 75 60 135 -
14/01 kl 20 81 59 140 -
14/01 kl 21 82 63 145 -
14/01 kl 22 74 66 140 -
14/01 kl 23 63 75 138 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 133 122 145 187 127
Laveste vannstand 92 68 76 103 84
Avvik gult nivå -40 -51 -28 14 -46
Avvik orange nivå -64 -75 -52 -10 -70
Avvik rødt nivå -92 -103 -80 -38 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +14 cm