Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 55 85 140 -
15/01 kl 01 51 105 156 -
15/01 kl 02 49 120 169 -
15/01 kl 03 54 127 181 -
15/01 kl 04 66 121 187 -
15/01 kl 05 77 110 187 -
15/01 kl 06 79 95 174 -
15/01 kl 07 77 80 157 -
15/01 kl 08 79 77 156 -
15/01 kl 09 82 81 163 -
15/01 kl 10 76 80 156 -
15/01 kl 11 64 77 141 -
15/01 kl 12 55 81 136 -
15/01 kl 13 51 80 131 -
15/01 kl 14 48 67 115 -
15/01 kl 15 48 55 103 -
15/01 kl 16 57 54 111 -
15/01 kl 17 68 53 121 -
15/01 kl 18 73 46 119 -
15/01 kl 19 73 47 120 -
15/01 kl 20 75 51 126 -
15/01 kl 21 82 51 133 -
15/01 kl 22 82 49 131 -
15/01 kl 23 73 49 122 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 133 122 145 187 127
Laveste vannstand 92 68 76 103 84
Avvik gult nivå -40 -51 -28 14 -46
Avvik orange nivå -64 -75 -52 -10 -70
Avvik rødt nivå -92 -103 -80 -38 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +14 cm