Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 63 50 113 -
16/01 kl 01 55 51 106 -
16/01 kl 02 50 50 100 -
16/01 kl 03 48 51 99 -
16/01 kl 04 53 51 104 -
16/01 kl 05 66 50 116 -
16/01 kl 06 74 52 126 -
16/01 kl 07 75 52 127 -
16/01 kl 08 76 48 124 -
16/01 kl 09 81 46 127 -
16/01 kl 10 84 43 127 -
16/01 kl 11 78 39 117 -
16/01 kl 12 66 35 101 -
16/01 kl 13 59 32 91 -
16/01 kl 14 53 35 88 -
16/01 kl 15 48 36 84 -
16/01 kl 16 49 35 84 -
16/01 kl 17 57 34 91 -
16/01 kl 18 66 32 98 -
16/01 kl 19 69 31 100 -
16/01 kl 20 70 26 96 -
16/01 kl 21 75 22 97 -
16/01 kl 22 82 18 100 -
16/01 kl 23 82 15 97 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 133 122 145 187 127
Laveste vannstand 92 68 76 103 84
Avvik gult nivå -40 -51 -28 14 -46
Avvik orange nivå -64 -75 -52 -10 -70
Avvik rødt nivå -92 -103 -80 -38 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +14 cm