Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 257 44 301 304
12/01 kl 02 226 39 265 272
12/01 kl 03 182 37 219 225
12/01 kl 04 134 37 171 171
12/01 kl 05 90 35 125 123
12/01 kl 06 63 34 97 93
12/01 kl 07 64 32 96 91
12/01 kl 08 90 32 122 116
12/01 kl 09 134 30 164 158
12/01 kl 10 187 33 220 210
12/01 kl 11 240 35 275 265
12/01 kl 12 276 35 311 298
12/01 kl 13 280 36 316 306
12/01 kl 14 253 36 289 281
12/01 kl 15 206 38 244 -
12/01 kl 16 153 37 190 -
12/01 kl 17 100 40 140 -
12/01 kl 18 59 41 100 -
12/01 kl 19 44 42 86 -
12/01 kl 20 58 45 103 -
12/01 kl 21 93 46 139 -
12/01 kl 22 143 48 191 -
12/01 kl 23 199 48 247 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 329 330 337 310
Laveste vannstand 86 87 99 115 93
Avvik gult nivå -9 4 5 12 -15
Avvik orange nivå -27 -14 -13 -6 -33
Avvik rødt nivå -43 -30 -29 -22 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm