Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 00 246 50 296 -
13/01 kl 01 266 49 315 -
13/01 kl 02 254 48 302 -
13/01 kl 03 217 50 267 -
13/01 kl 04 170 50 220 -
13/01 kl 05 121 50 171 -
13/01 kl 06 80 50 130 -
13/01 kl 07 60 49 109 -
13/01 kl 08 68 50 118 -
13/01 kl 09 101 48 149 -
13/01 kl 10 149 50 199 -
13/01 kl 11 204 51 255 -
13/01 kl 12 255 48 303 -
13/01 kl 13 283 46 329 -
13/01 kl 14 277 45 322 -
13/01 kl 15 243 45 288 -
13/01 kl 16 193 45 238 -
13/01 kl 17 138 45 183 -
13/01 kl 18 86 47 133 -
13/01 kl 19 51 47 98 -
13/01 kl 20 42 45 87 -
13/01 kl 21 62 45 107 -
13/01 kl 22 102 45 147 -
13/01 kl 23 154 45 199 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 329 330 337 310
Laveste vannstand 86 87 99 115 93
Avvik gult nivå -9 4 5 12 -15
Avvik orange nivå -27 -14 -13 -6 -33
Avvik rødt nivå -43 -30 -29 -22 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm