Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 210 44 254 -
14/01 kl 01 252 43 295 -
14/01 kl 02 265 43 308 -
14/01 kl 03 245 44 289 -
14/01 kl 04 206 43 249 -
14/01 kl 05 158 43 201 -
14/01 kl 06 112 42 154 -
14/01 kl 07 75 42 117 -
14/01 kl 08 62 41 103 -
14/01 kl 09 77 40 117 -
14/01 kl 10 114 43 157 -
14/01 kl 11 162 46 208 -
14/01 kl 12 217 48 265 -
14/01 kl 13 263 46 309 -
14/01 kl 14 283 47 330 -
14/01 kl 15 269 50 319 -
14/01 kl 16 230 50 280 -
14/01 kl 17 180 49 229 -
14/01 kl 18 127 52 179 -
14/01 kl 19 79 53 132 -
14/01 kl 20 49 53 102 -
14/01 kl 21 47 52 99 -
14/01 kl 22 70 54 124 -
14/01 kl 23 111 54 165 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 329 330 337 310
Laveste vannstand 86 87 99 115 93
Avvik gult nivå -9 4 5 12 -15
Avvik orange nivå -27 -14 -13 -6 -33
Avvik rødt nivå -43 -30 -29 -22 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm