Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 163 53 216 -
15/01 kl 01 216 53 269 -
15/01 kl 02 252 54 306 -
15/01 kl 03 257 56 313 -
15/01 kl 04 234 57 291 -
15/01 kl 05 194 59 253 -
15/01 kl 06 150 58 208 -
15/01 kl 07 107 59 166 -
15/01 kl 08 77 63 140 -
15/01 kl 09 71 64 135 -
15/01 kl 10 89 65 154 -
15/01 kl 11 126 66 192 -
15/01 kl 12 172 67 239 -
15/01 kl 13 223 66 289 -
15/01 kl 14 263 60 323 -
15/01 kl 15 275 62 337 -
15/01 kl 16 257 63 320 -
15/01 kl 17 218 63 281 -
15/01 kl 18 170 62 232 -
15/01 kl 19 121 62 183 -
15/01 kl 20 78 63 141 -
15/01 kl 21 54 61 115 -
15/01 kl 22 56 61 117 -
15/01 kl 23 80 62 142 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 329 330 337 310
Laveste vannstand 86 87 99 115 93
Avvik gult nivå -9 4 5 12 -15
Avvik orange nivå -27 -14 -13 -6 -33
Avvik rødt nivå -43 -30 -29 -22 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm