Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 120 61 181 -
16/01 kl 01 169 61 230 -
16/01 kl 02 217 62 279 -
16/01 kl 03 246 63 309 -
16/01 kl 04 246 64 310 -
16/01 kl 05 222 64 286 -
16/01 kl 06 186 66 252 -
16/01 kl 07 146 64 210 -
16/01 kl 08 109 64 173 -
16/01 kl 09 84 64 148 -
16/01 kl 10 82 64 146 -
16/01 kl 11 101 61 162 -
16/01 kl 12 135 58 193 -
16/01 kl 13 178 57 235 -
16/01 kl 14 223 53 276 -
16/01 kl 15 256 50 306 -
16/01 kl 16 263 46 309 -
16/01 kl 17 243 43 286 -
16/01 kl 18 207 40 247 -
16/01 kl 19 164 35 199 -
16/01 kl 20 120 33 153 -
16/01 kl 21 83 31 114 -
16/01 kl 22 64 29 93 -
16/01 kl 23 67 28 95 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 329 330 337 310
Laveste vannstand 86 87 99 115 93
Avvik gult nivå -9 4 5 12 -15
Avvik orange nivå -27 -14 -13 -6 -33
Avvik rødt nivå -43 -30 -29 -22 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm