Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 83 18 101 95
12/01 kl 02 76 20 96 88
12/01 kl 03 69 20 89 82
12/01 kl 04 56 22 78 69
12/01 kl 05 46 23 69 62
12/01 kl 06 49 23 72 64
12/01 kl 07 61 25 86 74
12/01 kl 08 67 28 95 79
12/01 kl 09 71 30 101 88
12/01 kl 10 82 35 117 103
12/01 kl 11 97 34 131 120
12/01 kl 12 98 37 135 122
12/01 kl 13 88 36 124 112
12/01 kl 14 80 39 119 107
12/01 kl 15 73 41 114 -
12/01 kl 16 62 39 101 -
12/01 kl 17 47 40 87 -
12/01 kl 18 44 36 80 -
12/01 kl 19 52 38 90 -
12/01 kl 20 62 36 98 -
12/01 kl 21 65 39 104 -
12/01 kl 22 73 36 109 -
12/01 kl 23 89 35 124 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 135 132 137 170 131
Laveste vannstand 69 57 83 90 70
Avvik gult nivå -10 -13 -8 25 -14
Avvik orange nivå -21 -24 -19 14 -25
Avvik rødt nivå -31 -34 -29 4 -35
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +11 cm