Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 00 98 34 132 -
13/01 kl 01 91 32 123 -
13/01 kl 02 81 33 114 -
13/01 kl 03 75 30 105 -
13/01 kl 04 66 31 97 -
13/01 kl 05 53 29 82 -
13/01 kl 06 45 28 73 -
13/01 kl 07 53 27 80 -
13/01 kl 08 65 24 89 -
13/01 kl 09 69 24 93 -
13/01 kl 10 73 21 94 -
13/01 kl 11 86 21 107 -
13/01 kl 12 99 19 118 -
13/01 kl 13 97 16 113 -
13/01 kl 14 85 17 102 -
13/01 kl 15 78 13 91 -
13/01 kl 16 71 15 86 -
13/01 kl 17 57 14 71 -
13/01 kl 18 44 13 57 -
13/01 kl 19 45 14 59 -
13/01 kl 20 55 15 70 -
13/01 kl 21 63 19 82 -
13/01 kl 22 65 23 88 -
13/01 kl 23 75 29 104 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 135 132 137 170 131
Laveste vannstand 69 57 83 90 70
Avvik gult nivå -10 -13 -8 25 -14
Avvik orange nivå -21 -24 -19 14 -25
Avvik rødt nivå -31 -34 -29 4 -35
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +11 cm