Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 92 33 125 -
14/01 kl 01 97 34 131 -
14/01 kl 02 87 33 120 -
14/01 kl 03 78 32 110 -
14/01 kl 04 73 32 105 -
14/01 kl 05 64 32 96 -
14/01 kl 06 50 34 84 -
14/01 kl 07 47 36 83 -
14/01 kl 08 58 33 91 -
14/01 kl 09 68 33 101 -
14/01 kl 10 71 35 106 -
14/01 kl 11 76 34 110 -
14/01 kl 12 90 36 126 -
14/01 kl 13 100 37 137 -
14/01 kl 14 94 40 134 -
14/01 kl 15 82 43 125 -
14/01 kl 16 76 45 121 -
14/01 kl 17 68 49 117 -
14/01 kl 18 54 50 104 -
14/01 kl 19 44 52 96 -
14/01 kl 20 48 55 103 -
14/01 kl 21 59 58 117 -
14/01 kl 22 63 62 125 -
14/01 kl 23 65 68 133 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 135 132 137 170 131
Laveste vannstand 69 57 83 90 70
Avvik gult nivå -10 -13 -8 25 -14
Avvik orange nivå -21 -24 -19 14 -25
Avvik rødt nivå -31 -34 -29 4 -35
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +11 cm