Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 78 75 153 -
15/01 kl 01 93 74 167 -
15/01 kl 02 94 76 170 -
15/01 kl 03 83 71 154 -
15/01 kl 04 75 73 148 -
15/01 kl 05 71 73 144 -
15/01 kl 06 61 76 137 -
15/01 kl 07 50 79 129 -
15/01 kl 08 51 76 127 -
15/01 kl 09 63 73 136 -
15/01 kl 10 70 70 140 -
15/01 kl 11 72 67 139 -
15/01 kl 12 78 65 143 -
15/01 kl 13 92 63 155 -
15/01 kl 14 98 62 160 -
15/01 kl 15 89 58 147 -
15/01 kl 16 79 54 133 -
15/01 kl 17 74 50 124 -
15/01 kl 18 65 48 113 -
15/01 kl 19 52 46 98 -
15/01 kl 20 46 44 90 -
15/01 kl 21 52 43 95 -
15/01 kl 22 61 43 104 -
15/01 kl 23 64 44 108 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 135 132 137 170 131
Laveste vannstand 69 57 83 90 70
Avvik gult nivå -10 -13 -8 25 -14
Avvik orange nivå -21 -24 -19 14 -25
Avvik rødt nivå -31 -34 -29 4 -35
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +11 cm