Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 66 40 106 -
16/01 kl 01 79 41 120 -
16/01 kl 02 91 40 131 -
16/01 kl 03 89 39 128 -
16/01 kl 04 78 37 115 -
16/01 kl 05 73 35 108 -
16/01 kl 06 68 34 102 -
16/01 kl 07 59 31 90 -
16/01 kl 08 52 30 82 -
16/01 kl 09 57 28 85 -
16/01 kl 10 66 26 92 -
16/01 kl 11 72 25 97 -
16/01 kl 12 73 26 99 -
16/01 kl 13 81 23 104 -
16/01 kl 14 92 22 114 -
16/01 kl 15 95 20 115 -
16/01 kl 16 85 19 104 -
16/01 kl 17 77 20 97 -
16/01 kl 18 72 20 92 -
16/01 kl 19 63 20 83 -
16/01 kl 20 52 20 72 -
16/01 kl 21 50 20 70 -
16/01 kl 22 56 20 76 -
16/01 kl 23 62 19 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 135 132 137 170 131
Laveste vannstand 69 57 83 90 70
Avvik gult nivå -10 -13 -8 25 -14
Avvik orange nivå -21 -24 -19 14 -25
Avvik rødt nivå -31 -34 -29 4 -35
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +11 cm