Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 256 47 303 293
12/01 kl 02 278 45 323 321
12/01 kl 03 268 38 306 314
12/01 kl 04 232 38 270 278
12/01 kl 05 183 58 241 229
12/01 kl 06 134 45 179 178
12/01 kl 07 87 38 125 131
12/01 kl 08 60 45 105 105
12/01 kl 09 67 56 123 112
12/01 kl 10 105 38 143 145
12/01 kl 11 157 40 197 191
12/01 kl 12 210 48 258 245
12/01 kl 13 259 45 304 298
12/01 kl 14 291 40 331 336
12/01 kl 15 291 47 338 -
12/01 kl 16 260 46 306 -
12/01 kl 17 210 36 246 -
12/01 kl 18 156 45 201 -
12/01 kl 19 102 39 141 -
12/01 kl 20 61 35 96 -
12/01 kl 21 50 33 83 -
12/01 kl 22 75 45 120 -
12/01 kl 23 121 32 153 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 338 326 335 328 315
Laveste vannstand 83 81 84 86 104
Avvik gult nivå 1 -11 -2 -9 -22
Avvik orange nivå -15 -27 -18 -25 -38
Avvik rødt nivå -28 -40 -31 -38 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm