Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 00 173 28 201 -
13/01 kl 01 225 39 264 -
13/01 kl 02 266 37 303 -
13/01 kl 03 282 28 310 -
13/01 kl 04 263 32 295 -
13/01 kl 05 221 35 256 -
13/01 kl 06 171 32 203 -
13/01 kl 07 121 26 147 -
13/01 kl 08 77 28 105 -
13/01 kl 09 58 35 93 -
13/01 kl 10 75 33 108 -
13/01 kl 11 119 32 151 -
13/01 kl 12 172 26 198 -
13/01 kl 13 226 38 264 -
13/01 kl 14 272 33 305 -
13/01 kl 15 297 29 326 -
13/01 kl 16 288 33 321 -
13/01 kl 17 248 40 288 -
13/01 kl 18 195 29 224 -
13/01 kl 19 141 30 171 -
13/01 kl 20 88 40 128 -
13/01 kl 21 52 39 91 -
13/01 kl 22 50 31 81 -
13/01 kl 23 82 36 118 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 338 326 335 328 315
Laveste vannstand 83 81 84 86 104
Avvik gult nivå 1 -11 -2 -9 -22
Avvik orange nivå -15 -27 -18 -25 -38
Avvik rødt nivå -28 -40 -31 -38 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm