Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 131 46 177 -
14/01 kl 01 183 31 214 -
14/01 kl 02 234 38 272 -
14/01 kl 03 271 38 309 -
14/01 kl 04 279 47 326 -
14/01 kl 05 254 35 289 -
14/01 kl 06 210 41 251 -
14/01 kl 07 161 43 204 -
14/01 kl 08 112 33 145 -
14/01 kl 09 73 40 113 -
14/01 kl 10 63 34 97 -
14/01 kl 11 88 37 125 -
14/01 kl 12 135 37 172 -
14/01 kl 13 187 36 223 -
14/01 kl 14 238 41 279 -
14/01 kl 15 279 33 312 -
14/01 kl 16 296 39 335 -
14/01 kl 17 278 39 317 -
14/01 kl 18 235 31 266 -
14/01 kl 19 182 39 221 -
14/01 kl 20 129 38 167 -
14/01 kl 21 79 37 116 -
14/01 kl 22 50 34 84 -
14/01 kl 23 56 37 93 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 338 326 335 328 315
Laveste vannstand 83 81 84 86 104
Avvik gult nivå 1 -11 -2 -9 -22
Avvik orange nivå -15 -27 -18 -25 -38
Avvik rødt nivå -28 -40 -31 -38 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm