Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 92 38 130 -
15/01 kl 01 140 34 174 -
15/01 kl 02 191 34 225 -
15/01 kl 03 239 37 276 -
15/01 kl 04 270 34 304 -
15/01 kl 05 271 36 307 -
15/01 kl 06 242 37 279 -
15/01 kl 07 198 35 233 -
15/01 kl 08 153 38 191 -
15/01 kl 09 107 43 150 -
15/01 kl 10 75 35 110 -
15/01 kl 11 73 39 112 -
15/01 kl 12 102 44 146 -
15/01 kl 13 148 48 196 -
15/01 kl 14 198 39 237 -
15/01 kl 15 245 36 281 -
15/01 kl 16 280 47 327 -
15/01 kl 17 289 39 328 -
15/01 kl 18 266 30 296 -
15/01 kl 19 222 34 256 -
15/01 kl 20 172 41 213 -
15/01 kl 21 121 35 156 -
15/01 kl 22 77 29 106 -
15/01 kl 23 55 31 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 338 326 335 328 315
Laveste vannstand 83 81 84 86 104
Avvik gult nivå 1 -11 -2 -9 -22
Avvik orange nivå -15 -27 -18 -25 -38
Avvik rødt nivå -28 -40 -31 -38 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm