Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 66 38 104 -
16/01 kl 01 102 27 129 -
16/01 kl 02 148 29 177 -
16/01 kl 03 195 32 227 -
16/01 kl 04 238 34 272 -
16/01 kl 05 263 30 293 -
16/01 kl 06 259 32 291 -
16/01 kl 07 230 33 263 -
16/01 kl 08 190 34 224 -
16/01 kl 09 148 31 179 -
16/01 kl 10 108 39 147 -
16/01 kl 11 82 34 116 -
16/01 kl 12 85 27 112 -
16/01 kl 13 115 36 151 -
16/01 kl 14 158 37 195 -
16/01 kl 15 203 36 239 -
16/01 kl 16 245 31 276 -
16/01 kl 17 274 39 313 -
16/01 kl 18 277 38 315 -
16/01 kl 19 253 32 285 -
16/01 kl 20 212 32 244 -
16/01 kl 21 166 39 205 -
16/01 kl 22 120 32 152 -
16/01 kl 23 81 31 112 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 338 326 335 328 315
Laveste vannstand 83 81 84 86 104
Avvik gult nivå 1 -11 -2 -9 -22
Avvik orange nivå -15 -27 -18 -25 -38
Avvik rødt nivå -28 -40 -31 -38 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm