Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 292 37 329 327
12/01 kl 02 250 23 273 288
12/01 kl 03 188 26 214 224
12/01 kl 04 130 29 159 161
12/01 kl 05 86 27 113 111
12/01 kl 06 64 32 96 85
12/01 kl 07 65 22 87 84
12/01 kl 08 93 20 113 110
12/01 kl 09 144 21 165 161
12/01 kl 10 206 19 225 220
12/01 kl 11 267 31 298 283
12/01 kl 12 307 28 335 324
12/01 kl 13 313 27 340 332
12/01 kl 14 279 28 307 302
12/01 kl 15 216 23 239 -
12/01 kl 16 149 33 182 -
12/01 kl 17 94 34 128 -
12/01 kl 18 59 35 94 -
12/01 kl 19 46 34 80 -
12/01 kl 20 60 28 88 -
12/01 kl 21 100 37 137 -
12/01 kl 22 160 37 197 -
12/01 kl 23 224 43 267 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 340 351 356 362 339
Laveste vannstand 80 80 98 115 92
Avvik gult nivå -17 -6 -1 5 -18
Avvik orange nivå -33 -22 -17 -11 -34
Avvik rødt nivå -45 -34 -29 -23 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm