Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 00 278 42 320 -
13/01 kl 01 304 35 339 -
13/01 kl 02 288 38 326 -
13/01 kl 03 237 37 274 -
13/01 kl 04 171 43 214 -
13/01 kl 05 115 44 159 -
13/01 kl 06 77 38 115 -
13/01 kl 07 61 40 101 -
13/01 kl 08 71 34 105 -
13/01 kl 09 106 41 147 -
13/01 kl 10 162 41 203 -
13/01 kl 11 225 42 267 -
13/01 kl 12 283 40 323 -
13/01 kl 13 317 34 351 -
13/01 kl 14 311 37 348 -
13/01 kl 15 266 35 301 -
13/01 kl 16 197 40 237 -
13/01 kl 17 131 42 173 -
13/01 kl 18 81 38 119 -
13/01 kl 19 52 39 91 -
13/01 kl 20 45 35 80 -
13/01 kl 21 65 37 102 -
13/01 kl 22 110 40 150 -
13/01 kl 23 171 37 208 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 340 351 356 362 339
Laveste vannstand 80 80 98 115 92
Avvik gult nivå -17 -6 -1 5 -18
Avvik orange nivå -33 -22 -17 -11 -34
Avvik rødt nivå -45 -34 -29 -23 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm