Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 236 40 276 -
14/01 kl 01 287 35 322 -
14/01 kl 02 303 36 339 -
14/01 kl 03 277 41 318 -
14/01 kl 04 220 39 259 -
14/01 kl 05 156 42 198 -
14/01 kl 06 104 37 141 -
14/01 kl 07 74 35 109 -
14/01 kl 08 66 37 103 -
14/01 kl 09 81 34 115 -
14/01 kl 10 120 42 162 -
14/01 kl 11 176 43 219 -
14/01 kl 12 239 43 282 -
14/01 kl 13 293 44 337 -
14/01 kl 14 318 38 356 -
14/01 kl 15 302 43 345 -
14/01 kl 16 249 44 293 -
14/01 kl 17 180 46 226 -
14/01 kl 18 119 50 169 -
14/01 kl 19 75 45 120 -
14/01 kl 20 52 46 98 -
14/01 kl 21 51 47 98 -
14/01 kl 22 74 48 122 -
14/01 kl 23 120 52 172 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 340 351 356 362 339
Laveste vannstand 80 80 98 115 92
Avvik gult nivå -17 -6 -1 5 -18
Avvik orange nivå -33 -22 -17 -11 -34
Avvik rødt nivå -45 -34 -29 -23 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm