Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 181 49 230 -
15/01 kl 01 244 48 292 -
15/01 kl 02 288 49 337 -
15/01 kl 03 295 48 343 -
15/01 kl 04 262 58 320 -
15/01 kl 05 203 56 259 -
15/01 kl 06 144 59 203 -
15/01 kl 07 101 54 155 -
15/01 kl 08 79 55 134 -
15/01 kl 09 76 61 137 -
15/01 kl 10 94 61 155 -
15/01 kl 11 133 64 197 -
15/01 kl 12 188 61 249 -
15/01 kl 13 247 53 300 -
15/01 kl 14 294 56 350 -
15/01 kl 15 310 52 362 -
15/01 kl 16 287 59 346 -
15/01 kl 17 232 60 292 -
15/01 kl 18 167 56 223 -
15/01 kl 19 114 59 173 -
15/01 kl 20 78 54 132 -
15/01 kl 21 60 55 115 -
15/01 kl 22 61 58 119 -
15/01 kl 23 84 57 141 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 340 351 356 362 339
Laveste vannstand 80 80 98 115 92
Avvik gult nivå -17 -6 -1 5 -18
Avvik orange nivå -33 -22 -17 -11 -34
Avvik rødt nivå -45 -34 -29 -23 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm