Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 130 56 186 -
16/01 kl 01 188 53 241 -
16/01 kl 02 246 53 299 -
16/01 kl 03 281 56 337 -
16/01 kl 04 281 58 339 -
16/01 kl 05 245 59 304 -
16/01 kl 06 190 56 246 -
16/01 kl 07 140 54 194 -
16/01 kl 08 106 51 157 -
16/01 kl 09 89 54 143 -
16/01 kl 10 88 52 140 -
16/01 kl 11 105 50 155 -
16/01 kl 12 142 47 189 -
16/01 kl 13 193 41 234 -
16/01 kl 14 247 41 288 -
16/01 kl 15 287 38 325 -
16/01 kl 16 297 39 336 -
16/01 kl 17 270 31 301 -
16/01 kl 18 218 27 245 -
16/01 kl 19 163 25 188 -
16/01 kl 20 117 21 138 -
16/01 kl 21 87 25 112 -
16/01 kl 22 71 23 94 -
16/01 kl 23 72 20 92 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 340 351 356 362 339
Laveste vannstand 80 80 98 115 92
Avvik gult nivå -17 -6 -1 5 -18
Avvik orange nivå -33 -22 -17 -11 -34
Avvik rødt nivå -45 -34 -29 -23 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm