Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 48 17 65 52
12/01 kl 02 52 17 69 56
12/01 kl 03 57 17 74 63
12/01 kl 04 59 17 76 64
12/01 kl 05 58 18 76 64
12/01 kl 06 54 20 74 61
12/01 kl 07 50 22 72 57
12/01 kl 08 45 25 70 52
12/01 kl 09 40 28 68 49
12/01 kl 10 37 31 68 47
12/01 kl 11 37 33 70 50
12/01 kl 12 40 35 75 55
12/01 kl 13 44 37 81 62
12/01 kl 14 48 38 86 69
12/01 kl 15 54 39 93 -
12/01 kl 16 58 40 98 -
12/01 kl 17 58 40 98 -
12/01 kl 18 56 40 96 -
12/01 kl 19 53 39 92 -
12/01 kl 20 49 39 88 -
12/01 kl 21 45 38 83 -
12/01 kl 22 41 38 79 -
12/01 kl 23 40 38 78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 90 116 138 91
Laveste vannstand 65 50 60 83 57
Avvik gult nivå -17 -25 1 23 -24
Avvik orange nivå -31 -39 -13 9 -38
Avvik rødt nivå -42 -50 -24 -2 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +16 cm