Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 40 20 60 -
14/01 kl 01 43 24 67 -
14/01 kl 02 45 27 72 -
14/01 kl 03 50 30 80 -
14/01 kl 04 56 30 86 -
14/01 kl 05 60 30 90 -
14/01 kl 06 60 26 86 -
14/01 kl 07 57 23 80 -
14/01 kl 08 53 21 74 -
14/01 kl 09 48 20 68 -
14/01 kl 10 43 22 65 -
14/01 kl 11 38 25 63 -
14/01 kl 12 36 29 65 -
14/01 kl 13 37 34 71 -
14/01 kl 14 40 39 79 -
14/01 kl 15 44 44 88 -
14/01 kl 16 49 47 96 -
14/01 kl 17 55 48 103 -
14/01 kl 18 58 50 108 -
14/01 kl 19 58 52 110 -
14/01 kl 20 55 54 109 -
14/01 kl 21 52 59 111 -
14/01 kl 22 47 66 113 -
14/01 kl 23 42 74 116 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 90 116 138 91
Laveste vannstand 65 50 60 83 57
Avvik gult nivå -17 -25 1 23 -24
Avvik orange nivå -31 -39 -13 9 -38
Avvik rødt nivå -42 -50 -24 -2 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +16 cm