Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 39 82 121 -
15/01 kl 01 40 89 129 -
15/01 kl 02 42 92 134 -
15/01 kl 03 45 92 137 -
15/01 kl 04 50 88 138 -
15/01 kl 05 56 81 137 -
15/01 kl 06 60 75 135 -
15/01 kl 07 60 69 129 -
15/01 kl 08 58 66 124 -
15/01 kl 09 54 65 119 -
15/01 kl 10 49 65 114 -
15/01 kl 11 43 64 107 -
15/01 kl 12 38 63 101 -
15/01 kl 13 36 59 95 -
15/01 kl 14 37 54 91 -
15/01 kl 15 39 49 88 -
15/01 kl 16 44 43 87 -
15/01 kl 17 49 38 87 -
15/01 kl 18 54 36 90 -
15/01 kl 19 57 35 92 -
15/01 kl 20 57 36 93 -
15/01 kl 21 56 36 92 -
15/01 kl 22 52 36 88 -
15/01 kl 23 47 36 83 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 90 116 138 91
Laveste vannstand 65 50 60 83 57
Avvik gult nivå -17 -25 1 23 -24
Avvik orange nivå -31 -39 -13 9 -38
Avvik rødt nivå -42 -50 -24 -2 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +16 cm