Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 -84 25 -59 -64
12/01 kl 02 -28 28 0 -8
12/01 kl 03 34 30 64 56
12/01 kl 04 87 31 118 111
12/01 kl 05 119 32 151 147
12/01 kl 06 122 34 156 154
12/01 kl 07 94 36 130 129
12/01 kl 08 43 37 80 77
12/01 kl 09 -16 37 21 18
12/01 kl 10 -73 37 -36 -39
12/01 kl 11 -112 39 -73 -82
12/01 kl 12 -121 40 -81 -95
12/01 kl 13 -95 41 -54 -71
12/01 kl 14 -39 41 2 -17
12/01 kl 15 31 41 72 -
12/01 kl 16 96 42 138 -
12/01 kl 17 140 43 183 -
12/01 kl 18 154 43 197 -
12/01 kl 19 135 42 177 -
12/01 kl 20 86 42 128 -
12/01 kl 21 21 40 61 -
12/01 kl 22 -44 38 -6 -
12/01 kl 23 -98 35 -63 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 197 181 177 174 153
Laveste vannstand -81 -93 -106 -107 -110
Avvik gult nivå 7 -9 -13 -16 -37
Avvik orange nivå -9 -25 -29 -32 -53
Avvik rødt nivå -26 -42 -46 -49 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm